ویژگی های سیستم فایل Dell EMC Unity

ویژگی های سیستم فایل Dell EMC Unity مرتبط با ظرفیت هستند که در ذیل به آن ها اشاره شده است:
1. اندازه: ظرفیت تدارک دیده شده یک سیستم فایل است که در دسترس کلاینت قرار می گیرد. به عنوان مثال، یک سیستم فایل thin با ظرفیت 256 ترابایت که جدیداً ایجاد شده است دارای اندازه قابل مشاهده 256 ترابایت است، با این که فضای بسیار کوچک به طور واقعی از طرف استخر در این نقطه مصرف شده است.
2. فضای استفاده شده: میزان ظرفیتی که توسط کلاینت ها در سیستم فایل مصرف شده اس. پیش از نسخه 4.5 تجهیزات Dell EMC Unity OE، تعداد گزارش شده توسط Unisphere و تعداد مشاهده شده بر روی کلاینت احتمالاً متفاوت بوده است. در نسخه 4.5 به بعد، مقادیر در Unisphere با آنچه که در کلاینت دیده می شود تطبیق دارد. متصاکو به عنوان بزرگترین نمایندگی emc در ایران در خدمت شماست.
3. فضای اختصاص یافته: میزان فضایی که از سوی استخر تنها برای سیستم فایل مصرف شده است.
4. کل فضای استفاده شده استخر: کل ظرفیتی که از سوی استخر برای سیستم فایل مصرف شده است که شامل فضای اختصاص یافته، اختصاص اسنپ شات، فرا داده و دیگر سربارها است. پیش از نسخه 4.5 مربوط به Dell EMC Unity OE، این ویژگی تنها در صفحه Pool Properties نمایش داده می گردید. پس از این نسخه این ویژگی در صفحه File System Properties نیز وجود دارد.
5. از پیش اختصاص یافته: میزان فضایی که برای سیستم فایل رزرو شده است اما استفاده یا بازپس گیری نشده است. نمونه هایی از پیش اختصاص یافته شامل فضای رزرو شده برای داده های ورودی جدید یا فضای بازپس گیری شده پس از حذف یک اسنپ شات است. پیش از نسخه 4.5 مربوط به Dell EMC Unity OET، فضای از پیش اختصاص یافته در تعداد Total Pool Space Used در نظر گرفته شده بود. با شروع نسخه 4.5، فضای از پیش اختصاص یافته به طور مجزا نمایش داده می شود و دیگر بخشی از تعداد Total Pool Space Used نمی باشد.
پیش از نسخه 4.5 مربوط به Dell EMC Unity OE، اندازه و فضای استفاده شده که توسط Unisphere گزارش می گردید، دقیقاً با آنچه که در کلاینت نمایش داده می شد منطبق نبود. با شروع نسخه 4.5، ارتقایی افزوده شد تا اطمینان دهد اندازه و فضای استفاده شده بین Unisphere و کلاینت سازگار است.
کل فضای استفاده شده می بایست به عنوان نقطه مرجع در نظر گرفته شود، هنگامی که استفاده از ظرفیت استخر ردیابی می شود و برنامه ریزی برای توسعه آتی انجام می شود. اندازه وکل فضای استفاده شده به پیش بینی مربوط می شوند. مجموع اندازه تمامی سیستم های فایل در یک استخر می تواند به اندازه واقعی استخر برسد، تا زمانی که مجموع کل فضای استخر استفاده شده به فضای موجود در استخر نرسد. به عنوان مثال، یک استخر 10 ترابایتی حاوی شش سیستم فایل 2 ترابایتی است تا زمانی که مجموع فضای استفاده شده سیستم فایل ها به 10 ترابایت نرسد.
فضای استفاده شده ظرفیت واقعی مصرف شده توسط کلاینت ها در سیستم فایل Dell EMC Unity است. به عنوان مثال، یک سیستم فایل 2 ترابایتی دارای 500 گیگا بایت فضای قرار گرفته بر روی آن است. این سیستم فایل می تواند دارای 600 گیگا بایت فضای اختصاص یافته باشد و فضای کلی 625 گیگا بایت از فضای ذخیره سازی را مصرف کند پس از این که پیش از اختصاص، اسنپ شات ها، فراداده ها و سربار را محاسبه می کند. در این مورد، اندازه باربر 2 ترابایت، فضای اختصاص یافته برابر 600 گیگا بایت، کل فضای استفاده شده برابر 625 گیگا بایت و فضای استفاده شده برابر 500 گیگا بایت است. این مساله در شکل ذیل نشان داده شده است.

برای اطلاع از جزئیات فضای سیستم فایل این مطلب را از دست ندهید.

فضای سیستم فایل

به طور کلی، اندازه بزرگتر از فضای اختصاص یافته و بزگتر از فضای استفاده شده است. با این حال، اگر سیستم فایل شامل فایل های پراکنده باشد یا اگر کاهش داده ها فعال شود، آنگاه این امکان وجود دارد که فضای استفاده شده بیشتر از فضای اختصاص داده شده باشد. به عنوان مثال، یک سیستم فایل می تواند دارای اندازه 2 ترابایت، فضای اختصاص یافته برابر 100 گیگا بایت، کل فضای استفاده شده برابر 125 گیگا بایت، فضای استفاده شده برابر 500 گیگا بایت و صرفه جویی در کاهش داده ها برابر 350 گیگا بایت باشد. در این مورد، سیستم فایل 25 درصد کل را گزارش می دهد چرا که 500 گیگا بایت \ 2 ترا بایت بر روی سیستم فایل استفاده می شود اما تنها 125 گیگا بایت به صورت واقعی از استخر به دلیل صرفه جویی در کاهش داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. کلاینت نمی تواند هرگونه تفاوتی را از نقطه نظر میزبان بر روی سیستم فایل مشاهده کند اما ذخیره سازی صرفه جویی برای منابع دیگر بر روی سیستم قابل استفاده است.
اعداد نشان داده شده در این مثال ها تنها برای اهداف نمایشی هستند. مقدار واقعی ظرفیت مورد استفاده و ذخیره شده براساس پیکربندی و حجم کار متغیر خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره امور کاهش داده ها، به مقاله کاهش داده ها به صفحه Dell EMC Online Support مراجعه کنید.
از آنجایی که ظرفیت بر روی سیستم مصرف می شود، ظرفیت اضافی از سوی استخر اختصاص داده می شود. این مساله به طور مداوم رخ می دهد تا زمانی که اندازه تکمیل و سیستم فایل پر شود. اطلاعات ظرفیت در Unisphere در صفحه ویژگی های سیستم فایل Dell EMC Unity نشان داده می شود تا به کارگیری فضای سیستم فایل نشان داده شود. شکل ذیل نشان می دهد که چگونه سیستم فایل ها می توانند در Unisphere ظاهر شوند که اندازه به صورت یک مقدار رقمی نشان داده می شود، در حالی که فضای اختصاص یافته و استفاده شده با استفاده از میله هایی مشابه با صفحه قبل نشان داده می شوند.

چگونه سیستم فایل ها می توانند در Unisphere ظاهر شوند .

فضای سیستم فایل Unisphere

شکل ذیل کل فضای استفاده شده برای این سیستم را نشان می دهد. همچنین این شکل فضای اختصاص داده شده غیر اصلی را نشان می دهد که میزان فضای استخر مورد استفاده برای اسنپ شات و کلون های thin است.

کل فضای استخر Unisphere استفاده شده.

کل فضای استخر Unisphere استفاده شده

با درک این مقادیر متفاوت و نحوه به کارگیری سیستم فایل ها بر روی Dell EMC Unity، کارکردهای مختلف توسعه و کاهش را در نظر می گیریم که بر روی سیستم فایل ها قابل انجام خواهد بود.

برچسب‌ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.