نمایندگی فایروال سوفوس

شــرکت ســوفوس ارائه دهنده انواع فایروال سوفوس در ۱۹۸۵ در انگلســتان تاســیس گردیــد. Sophos در زمینه هــای مختلــف امنیــت شــامل: نــرم افــزار، ســخت افــزار، ارتباطــات، رمزنــگاری، امنیــت شــبکه، امنیت پســت الکترونیــک و امنیــت دســتگاههای همــراه، محصــوالت مختلفــی ارائــه نمــوده است و بیــش از هرچیـز بـا UTM هایـش شـناخته شــده اســت. در ســالیان اخیــر محصــولات سوفوس از جمله فایروال Sophos موفــق بــه کســب جوایــز متنوعــی در امنیــت شــبکه شــده اند.

جدیدترین محصولات سوفوس

فایروال سوفوس XGS 4500

فایروال سوفوس XGS 4300

فایروال سوفوس XGS 3300

فایروال سوفوس XGS 2300

فایروال سوفوس XGS 3100

فایروال سوفوس XGS 2100

فایروال سوفوس XGS 116

فایروال سوفوس XGS 6500

فایروال سوفوس XGS 5500

فایروال سوفوس XGS 136

فایروال سوفوس XGS 126

با توجه به رشد چشمگیر فضای وب و دیجیتال در دنیای امروز،سخت‌افزارهای زیادی نیز توسط شرکت‌های مختلف برای تامین و حفظ اطلاعات موجود در پلتفرم‌های مجازی ساخته و عرضه شده است. از جمله این سخت‌افزارها مرغوب و استاندارد، فایروال فوسوس نام دارد که با توجه به ساختار قوی و منحصر به فردش، یکی از ایمن‌‌ترین فایروال‌ها است. حال،‌ در ادامه جزئیات بیشتری از کارایی و مزایای آن ارائه خواهیم کرد. فایروال سوفوس چیست؟ فایروال سوفوس یکی از قوی‌ترین سخت‌افزارهای و همچنین جدید‌ترین مکانیزم‌های ساخته شده توسط شرکت معروف سوفوس است. ساختار این فایروال متشکل از مولفه‌های سخت‌افزاری قدرتمندی است که بر اساس همین ویژگی داشبورد یکپارچه و قویی را در اختیار کسب و کارها قرار می‌دهد. از این رو یکی از مرغوب‌ترین فایروال‌‌های حاضر برای شبکه‌ها است. از مزایای فایروال سوفوس به طور کلی، می‌توان مواردی نظیر داشتن دیدی فوق‌العاده در ارتباط با فعالیت‌های در حال انجام در شبکه،  فعالیت‌های ناشناخته و مشکوک، رمزنگاری ترافیک، بررسی و شناسایی کارکرد کاربران مشکوک  و تهدیدهای پیشرفته را نام برد. ویژگی‌های فایروال فوسوس فایروال فوسوس به دلیل مکانیزم قدرتمندی که دارد از ویژگی‌های زیادی برخوردار است که یکی از مهم‌ترین آن‌‌ها قدرت شناسایی و همچنین داشتن قابلیت‌های پیشگیرانه است. در واقع، کارایی سخت‌افزار فوسوس بدین صورت است که به ادمین شبکه این شرایط را فراهم می‌کند که قبل از بروز خطرات امنیتی، آن‌ها را شناسایی و در نتیجه، جهت جلوگیری از بروز آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهند. از دیگر ویژگی‌های فایروال سوفوس عبارتند از:
ادامه مطلب