راه اندازی سرویس جدید MTR سوفوس

ما بسیار خوشحال هستیم که توانستیم از مشتریان در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات با استفاده از سرویس های جدید سوفوس مانند سرویس واکنش مدیریت شده به تهدید (MTR) محافظت کنیم. این سرویس قابل اطمینان یک تیم امنیتی اختصاصی 24 ساعته و در تمامی روزهای هفته ارائه می دهد تا بیشتر تهدیدات پیچیده را خنثی کند.
سازمان های بسیار کمی دارای ابزارها، افراد و فرآیندهای مناسب برای مدیریت موثر برنامه های امنیتی خود هستند و در عین حال حال بتوانند در مقابل تهدیدات جدید و در حال ظهور مفاومت کنند. برخلاف سرویس های MDR که به طور خاص بر مانیتورینگ و اطلاع رسانی تهدید تمرکز می کنند، سرویس MTR اقدامات هدفمندی را برای خنثی سازی پیچیده ترین و به روز ترین تهدیدات به کار می گیرد.
با استفاده از سرویس Sophos MTR در نمایندگی سوفوس، سازمان شده به یک تیم امنیتی 24 ساعته در مقابل تهدیدها مجهز می شود که اقدامات ذیل را انجام می دهد:
• شناسایی فعالانه و اعتبارسنجی تهدیدات بالقوه و رخدادها
• استفاده از تمامی اطلاعات موجود برای تعیین حوزه و امنیت تهدیدها
• به کارگیری زمینه کاری مناسب برای تهدیدات معتبر
• ارائه توصیه های عملیاتی برای بررسی دلیل اصلی بروز حوادث مکرر
• آغاز اقدامات برای تخریب، دربرگیری و خنثی سازی راه دور تهدیدات

واکنش انسانی با پشتیبانی ماشین

براساس پلتفورم Intercept X Advanced شرکت Sophos همراه با فناوری EDR، سرویس Sophos MTR از فناوری یادگیری ماشین و تحلیل تخصصی برای شکار و تشخیص تهدیدات، بررسی عمیق تر هشدار و اقدامات هدفمند برای نابودی تهدیدات با سرعت و دقت استفاده می کند. این حفاظت سازگار و EDR هوشمند همره با تیمی از متخصصان امنیتی منجر به فرآیندی به نام “واکنش انسانی با پشتیبانی ماشین” می شود.

شرکت سوفوس از فناوری واکنش انسانی با پشتیبانی ماشین استفاده میکند.

 شفافیت و کنترل کامل

سرویس Sophos MTR با استفاده از لایه های مختلف سرویس و حالت های واکنش قابل سفارشی سازی است تا با نیازهای منحصر به فرد و در حال تکامل سازمان ها با اندازه های مختلف و سطوح بلوغ گوناگون سازگار شود.
با استفاده از Sophos MTR می توانید تصمیمات خود را در اختیار داشته باشد و چگونگی و زمان افزایش رخدادهای بالقوه را کنترل نمایید. همچنین در صورت نیاز، اقدامات مناسب را انجام دهید و افراد مسئول در این رابطه را تعیین کنید. سرویس MTR دارای سه حالت واکنش است که از بین آن ها می توانید بهترین راهکار را براساس تیم MTR در طی بروز حوادث انتخاب کنید:
• اطلاع رسانی: ما درباره تشخیص اطلاع رسانی می کنیم و اطلاعات مورد نیاز برای اولویت بندی و واکنش را فراهم می کنیم.
• مشارکت: ما با تیم داخلی یا نقاط بیرونی ارتباطات برای واکنش به شناسایی همکاری می کنیم.
• اختیار: ما اقدامات خنثی سازی و مهار را مدیریت می کنیم و به شما درباره اقدامات انجام شده اطلاع رسانی می کنیم.

برچسب‌ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.