page banner

محصولات شبکه

راه اندازی سرویس جدید MTR سوفوس

راه اندازی سرویس جدید MTR سوفوس

۱۳۹۸/۱۱/۰۶0

ما بسیار خوشحال هستیم که توانستیم از مشتریان در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات با استفاده از سرویس های جدید سوفوس مانند سرویس واکنش مدیریت شده به تهدید (MTR) محافظت کنیم. این سرویس...