page banner

محصولات شبکه

نرم افزار مدیریت کوانتوم iLayer Tape Library – کاملاً هوشمندانه

نرم افزار مدیریت کوانتوم iLayer Tape Library – کاملاً هوشمندانه

۱۳۹۸/۰۳/۲۷0

نرم افزار مدیریت Quantum iLayer کارآیی مدیریت tape library ها را بهبود می بخشد. همچنین این نرم افزار همراه با خانواده Scalar ارائه می شود تا بیشترین قابلیت های پیشرفته مدیریت library...

خرید utm

خرید utm

۱۳۹۸/۰۳/۱۹0

مدیریت یکپارچه تهدیدات (UTM) ویژگی ها و خدمات متعدد امنیتی را در یک دستگاه یا سرویس واحد بر روی شبکه فراهم می کند و از کاربران در برابر تهدیدات امنیتی به روشی...