page banner

محصولات شبکه

بررسی Dell EMC RecoverPoint

بررسی Dell EMC RecoverPoint

۱۳۹۸/۰۱/۲۷0

حفاظت پیوسته از داده ها برای هر نقطه در بازیابی زمان مرور کلی Dell EMC RecoverPoint Dell EMC RecoverPoint حفاظت پیوسته از داده ها را برای تمامی امور و بازیابی فاجعه ارائه می...